Hoe vangen we de mollen?

We schenken veel aandacht aan de vangmethode. Iedere streek heeft zijn eigen vangmethode. De grondsoort speelt hierbij een grote rol. Wij werken met een klemtype die het snelst werkt, ongeacht welke grondsoort. Uiteraard vraagt dit om veel ervaring. Er zijn ook natuurlijke bestrijders, zoals; blauwe reigers, uilen, bunzings, marters en wezels. Een mol zelf is ook een vijand van zijn eigen ras, dat is de reden waarom hij individueel leeft. Het vergiftigen van mollen is jarenlang in geweest. Daarvoor werd een poedervormig vergif gebruikt. Als lokmiddel nam men gesneden wormen, zodat ze niet meer weg konden kruipen en men doopte ze in het gif. Dit middel is gelukkig niet meer in de handel; er werden namelijk ook honden, katten en ook wel mensen mee vergiftigd. Al die andere hulpmiddeltjes die in de handel te verkrijgen zijn, zijn goed voor enkele dagen tot de mollen het geluid of de geur gewoon zijn; eigenlijk een beetje weggegooid geld. Wij werken op twee manieren: eenmalige interventie of op jaarbasis.

Eenmalige bestrijding

De mollen worden eerst goed weggevangen. De mollenklemmen blijven staan tot geen activiteiten meer worden waargenomen. Bevindt uw gazon zich in de buurt van een bosrijke omgeving, of bevindt het zich tegen de agrarische sector, dan raden wij u aan een contract op jaarbasis af te sluiten.

Contract op jaarbasis (Onderhouds/preventiecontract)

De mollen worden eerst goed weggevangen (zie boven). Om het behaalde resultaat te handhaven is het noodzakelijk om vervolgbestrijdingen uit te voeren of om preventieve maatregelen te nemen. Doet men dit niet, dan zal na enige tijd de situatie weer zijn zoals voorheen. De mollenklemmen blijven het gehele jaar staan. Bovendien worden ze regelmatig gecontroleerd, geleegd, opnieuw gezet en indien nodig verplaatst of bijgeplaatst. Plus, waar nodig gewisseld. Bij tussentijdse aanwezigheid van activiteiten worden op afroep direct maatregelen genomen.(afhankelijk van de contractkeuze). Volledige garantie het gehele jaar door.

Veiligheid

Alles word deskundig geplaatst, afgeschermd en beveiligd met een waarschuwingslintje, doch wordt er gevraagd niet aan de materialen te komen om de veiligheid te garanderen.

Contacteer de mollenvanger om uw mollen te verdrijven.

Webdesign door Web+Video, een product van MultiMediaMakers