AL MEERDERE JAREN

WIJ ZORGEN VOOR RESULTAAT

REEDS VELE TEVREDEN KLANTEN

Wij helpen u
van deze VERVELENDE beestjes

Contacteer ons nu!

PREV
NEXT

Welkom bij Mollenvanger Hier leert u hoe we uw mollen vangen. Contacteer ons vrijblijvend en denk er aan: voor een molletje groot of klein, moet u bij de mollenvanger zijn!

VANG METHODE

Levenswijze van de mol

Mollen zijn harde werkers met ongelooflijke graafprestaties

Het gewicht is ongeveer 100 gram. Het wijfje iets lichter. Ze presteren het om in een half uurtje tijd een grondhoop van zo'n 5 á 6 kg naar boven te werken. Hiervoor hebben ze veel voedsel nodig, gemiddeld hun eigen gewicht per dag, soms ook meer, afhankelijk van hun graafactiviteiten.

De voortplantingstijd van de mol is van februari tot juni en duurt meestal vrij kort: gedurende een paar weken in maart en april, een dracht van 4 á 5 weken. De jongen worden omstreeks eind april/begin mei geboren. In de paartijd zoeken de mannetjes het gebied van verschillende vrouwtjes af. Een nest bestaat uit dor gras en bladeren. Het aantal jongen varieert van 2-7, meestal 4 of 5. De jongen lijken op kale jonge biggetjes. (3,5 gram 35 mm. lang). In drie weken zijn ze gegroeid tot bijna de volwassen lengte. Op de 17e dag zijn ze geheel zwart behaard. Ze worden 4 tot 5 weken gezoogd in het nest en daarna blijven ze nog 2 tot 3 weken bij elkaar in het gangenstelsel van de moeder. Eind juni worden de jongen weggejaagd door de moeder. Dan valt de migratieperiode. Tegen de herfst hebben de meeste overlevenden wel een eigen gebied gevonden, in een verlaten of een zelf nieuw gemaakt gangenstelsel. Meestal is er 1 worp per jaar. Een enkele keer komt een tweede worp voor, aan het eind van de zomer. Een mol wordt maximaal 5 jaar oud, meestal 1 tot 3 jaar.

Voedsel
De mol vreet bij voorkeur wormen. Uit voederproeven is gebleken dat hij minder graag insectenlarven eet. Engerlingen worden ook wel genuttigd en 's zomers jonge vogeltjes. Bij nesthopen zijn soms wormenvoorraden te vinden, die wel 10 tot 12 liter kunnen bedragen. De prooi wordt voornamelijk op de tast gevonden. De reuk en het gehoor zijn sterk ontwikkeld, terwijl een mol niet veel meer dan licht van donker zal onderscheiden.

Waar komen ze voor?
Een mol is van oorsprong een bosbewoner. Het bos geeft hem beschutting en voedsel. Wel of niet nuttig in de natuur. In onze gecultiveerde samenleving veroorzaken ze veel schade. Zowel in weilanden, gazons, parken en tuinen kunnen grote vernielingen worden aangericht. Ook kunnen dijken van polders ernstig beschadigd worden. Met maaimachines, vooral cirkelmaaiers, worden de hopen door het te maaien product geslagen. Een bosvegetatie heeft geen hinder van het gewroet in de grond. Het grove gegraaf is wellicht nuttig voor de vertering van bladeren en naalden.

Albinomollen worden regelmatig gevangen. Ongeveer 1 op vele duizenden mollen is een albinomol.
Andere nuttige factoren van mollen zijn voor de mens niet denkbaar, behalve voor wie een natuurlijke drainage in zijn grasland prefereert boven de schade-aspecten.

Vroeger dacht men algemeen dat de mol in het grasland nuttig was. Hij bracht door zijn gangen lucht in de grond en at schadelijke insecten op. Het nut van lucht, die met gangen in de grond, is zeer betrekkelijk. Eigenlijk te verwaarlozen, omdat het gangenstelsel veel te grof en onregelmatig van structuur is. Regenwormen zijn luchtinbrengers bij uitstek, terwijl het menu van mollen hoofdzakelijk uit regenwormen bestaat. De bovengebrachte grond beschouwde men als een soort "topdressing". Deze zou nuttig kunnen zijn als de bezwaren ervan niet zo groot waren. Op middelbare scholen werd tot voor kort nog verteld dat de mol nuttig was, dit in tegenstelling tot personen waarvan het gras door mollen is vernield. Zijn grote ijver heeft niets met nuttigheid te maken.

Overige schadelijke factoren
De grootste schade van mollen is het vernielen van de graszoden in grasland. Door het gewroet in de grond worden de graszoden losgemaakt, waardoor ze verdrogen. Hier ontwikkeld zich heel gemakkelijk onkruid. De opgewoelde grond geeft tevens vermindering van opbrengst. De hopen belemmeren het maaien waardoor maaiwerktuigen beschadigingen kunnen krijgen.Verder zijn schade in parken en gazons soortgelijk als in grasland. De irritatie hierdoor buiten beschouwing gelaten. Op akkerbouwpercelen richten mollen niet veel schade aan. De aarde daar is teveel bewerkt en te los voor de mol om zich te vestigen. Anders ligt dit bij tuingrond en pas ingezaaid grasland. Het wormenleven is er doorgaans veel intensiever. De schade kan heel ernstig zijn. Voor de bezitter van een mooi gazon zijn molshopen een ergernis. Hij zal dan ook alles ondernemen om de vernieler weer kwijt te raken. Op een golfbaan zijn mollen ook niet welkom. In dijken kunnen mollen ook niet geduld worden.

We schenken veel aandacht aan de vangmethode.

Iedere streek heeft zijn eigen vangmethode. De grondsoort speelt hierbij een grote rol. Wij werken met een klemtype die het snelst werkt, ongeacht welke grondsoort. Uiteraard vraagt dit om veel ervaring. Er zijn ook natuurlijke bestrijders, zoals; blauwe reigers, uilen, bunzings, marters en wezels. Een mol zelf is ook een vijand van zijn eigen ras, dat is de reden waarom hij individueel leeft. Het vergiftigen van mollen is jarenlang in geweest. Daarvoor werd een poedervormig vergif gebruikt. Als lokmiddel nam men gesneden wormen, zodat ze niet meer weg konden kruipen en men doopte ze in het gif. Dit middel is gelukkig niet meer in de handel; er werden namelijk ook honden, katten en ook wel mensen mee vergiftigd. Al die andere hulpmiddeltjes die in de handel te verkrijgen zijn, zijn goed voor enkele dagen tot de mollen het geluid of de geur gewoon zijn; eigenlijk een beetje weggegooid geld. Wij werken op twee manieren: eenmalige interventie of op jaarbasis.

Eenmalige bestrijding
De mollen worden eerst goed weggevangen. De mollenklemmen blijven staan tot geen activiteiten meer worden waargenomen. Bevindt uw gazon zich in de buurt van een bosrijke omgeving, of bevindt het zich tegen de agrarische sector, dan raden wij u aan een contract op jaarbasis af te sluiten.

Contract op jaarbasis (Onderhouds/preventiecontract)
De mollen worden eerst goed weggevangen (zie boven). Om het behaalde resultaat te handhaven is het noodzakelijk om vervolgbestrijdingen uit te voeren of om preventieve maatregelen te nemen. Doet men dit niet, dan zal na enige tijd de situatie weer zijn zoals voorheen. De mollenklemmen blijven het gehele jaar staan. Bovendien worden ze regelmatig gecontroleerd, geleegd, opnieuw gezet en indien nodig verplaatst of bijgeplaatst. Plus, waar nodig gewisseld. Bij tussentijdse aanwezigheid van activiteiten worden op afroep direct maatregelen genomen.(afhankelijk van de contractkeuze). Volledige garantie het gehele jaar door.

Veiligheid
Alles word deskundig geplaatst, afgeschermd en beveiligd met een waarschuwingslintje, doch wordt er gevraagd niet aan de materialen te komen om de veiligheid te garanderen.

Onze manier van werken

Plaatsbezoek & nazicht

Bespreking mogelijkheden

Uitvoering & opruiming

Uitvoeren van strategie en opruiming na vangst

TEVREDEN KLANTEN

Bespreking met klant na afwerking project
Eventjes

BEROEMD

CONTACT!

Vul dit formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Baliestraat 110,
8000 Brugge

Tel: +32 496 874806

Email: info@mollen.be
Website: www.mollen.be

TOP